Untitled Document
Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

  Αναζήτηση
Επιστολή της "ΔΡΑΣΗΣ" για τη γραμμή 4 του Μετρό

Γαλάτσι    22.4.2017

                                  ΠΡΟΣ:  ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Θέμα: To METRO στο Γαλάτσι.  Η Μ.Π.Ε.της γραμμής 4 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Κύριε Δήμαρχε , κυρία πρόεδρε,κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι

Το διαχρονικό ζήτημα της έλευσης του ΜΕΤΡΟ  στο Γαλάτσι  μπαίνει στις ράγες του, με απροσδιόριστους, όμως ,τους χρόνους εκκίνησης και περάτωσης των έργων.     Βασική παράμετρο του ζητήματος αποτελεί η Μ.Π.E που έχει τεθεί σε διαβούλευση.
Η απλή ανάγνωση της Μ.Π.Ε.,προδικάζει τα προβλήματα από ένα έργο που ομόθυμα λέμε ΝΑΙ.Όμως, ο καθαρά τεχνοκρατικός  σχεδιασμός του,βάσει της οικονομικής αρχής του ελάχιστου κόστους,   με εμφανή την  απουσία πρόβλεψης απαραίτητων υποδομών για την πόλη ( πάρκιν, πλατεία – κέντρο πόλης στο Ο.Τ. Λυσίου-Ιπποκράτους-Βέϊκου-Γαλατσίου…),πλέον των  πρόδηλων άμεσων και επειγόντων ζητημάτων  λειτουργικότητας της πόλης για απροσδιόριστο χρόνο,  επιβάλλουν  την παρέμβαση του Δήμου την ύστατη έστω ώρα. 

Μετά τους άγονους για τη πόλη ολυμπιακούς αγώνες ,μετά το  ΠΑΛΑΙ ,η έλευση του ΜΕΤΡΟ αποτελούσε/αποτελεί (;) την τελευταία ευκαιρία για ένα αντισταθμιστικό δομικό έργο που θα  έδινε στο Γαλάτσι  ταυτότητα και σχετική λειτουργικότητα. To Διοικητικό Συμβούλιό μας κρίνει αναγκαίο όπως ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο επιδιώξουν,μέσω  διαλόγου με τους φορείς της πόλης, την διαμόρφωση μίας στρατηγικής αντισταθμιστικών ωφελειών για το Δήμο μας  και της ελαχιστοποίησης των προβλημάτων κατά την κατασκευαστική περίοδο του ΜΕΤΡΟ.
Για την διευκόλυνσή σας,  υποβάλλουμε συνημμένα 
συνοπτικό σημείωμα επί της Μ.Π.Ε. με βασικές αναφορές ( όχι εξαντλητικές ) στη πόλη μας.                                                                                                                           

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

                Ο Γενικός Γραμματέας                          ο  Πρόεδρος   

                Ηλίας Ανδριόπουλος                            Ίκαρος Πετρόπουλος
 

 

Σημείωμα    επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της γραμμής 4 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με αναφορές( όχι εξαντλητικές ) στο Γαλάτσι:

Η αρχή του έργου  ευρίσκεται,στη περιοχή του Άλσους Βέικου (Χ.Θ.  9 +774,193).                                                                                                                           Στην αρχή του έργου  κατασκευάζεται ο επίσταθμος  Βέικου.Υπάρχει όμως ανάγκη πλυσίματος και συντήρησης των συρμών επί της γραμμής. Γιά το λόγο αυτό κατασκευάζεται  το φρέαρ Βέικου εντός του επί σταθμου Βέικου.  Το φρέαρ Βέικου, εκτός από φρέαρ συναρμολόγησης του μηχανήματος διάνοιξης  (ΤΒΜ ) της κύριας σήραγγας,  θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για εγκατάσταση πλυντήριου συρμών  καθώς και συντήρησή τους.Η περιοχή έχει αρκετά πλεονεκτήματα  για την χωροθέτηση του φρέατος  εκκίνησης της κατασκευής της σήραγγας  ΤΒΜ  επί του παράδρομου  της οδού Βέικου ,λόγω του ικανού πλάτουτς της οδού(6.4 ). οι δύο υπόγειοι σταθμοί είναι χωροθετημένοι :                                                                                        
---Ο πρώτος σταθμός `` Άλσος Βέικου ``χωροθετείται  επί της λεωφόρου Βέικου ομορφοκκλησιάς  πλησίον της διασταύρωσης με την οδό Τράλλεων. Η θέση του σταθμού είναι μονοσήμαντη,  καθώς  ο κόμβος των οδών  Βέικου και Τράλλεων παρουσιάζει πλεονεκτήματα .Οι χώροι κοινού και οι περισσότεροι χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων  χωροθετούνται σε υπόγειο κτίριο  που κατασκευάζεται  σε υφιστάμενο  δημόσιο χώρο  πρασίνου  . Επιλέγεται ο ελεύθερος χώρος  ανατολικά και όχι δυτικά  της Βέικου ``γιά να μην επιβαρυνθεί  ο χώρος της παιδικής χαράς`(!!)`. Αναφέρονται η πλατεία σκύρου , η Λ.Βέικου, η οδόςΤρικούπη….  
Οι είσοδοι του  METRO είναι δύο ,π λησίον της διασταύρωσης,  εκατέρωυθεν του άξονα  της Λ.Βέικου.  Διαθέτει δύο φρεάτια εκτόνωσης στο ύψος της οδού Πυθίας,το δε άλλο στο ύψος της οδού Ευβοίας.Και τα δύο καταλαμβάνουν τμήμα της οδού Πυθίας και Ευβοίας ώστε να μειωθούν οι απαλλοτριώσεις στο ελάχιστο.                                                                                                                               --Ο δεύτερος  σταθμός `` Γαλάτσι ``χωροθετείται  στην διασταύρωση  των λεωφόρων Βέικου  και Γαλατσίου.    Υπάρχει παρακείμενος υπαίθριος χώρος  νοτίως της Λ. Πρωτοπαπαδάκη μετά την Αγ.Γλυκερία και προφήτου Ηλία  με ικανή επιφάνεια  όπου μπορεί να χωροθετηθεί  το υπόγειο κτίριο  το οποίο περιλαμβάνει  χώρους κοινού και μηχ/κούς  σε επιθυμητή  λειτουργική σχέση  με την σήραγγα των αποβάθρων  χωρίς να απαιτούνται απαλλοτριώσεις (λιγότερες συγκριτικά με άλλες επιλογές ).      Ο σταθμός διαθέτει δύο φρεάτια εκτόνωσης . Το ένα χωροθετείται  στο Β.Δ. πεζοδρόμιο της Λ.Βέικου ,μεταξύ των οδών Αρτέμιδος και Εκάτης και το δεύτερο χωροθετείται στο Βόρειο πεζοδρόμιο  της οδού Ιπποκράτους στην άκρη της προς την οδό Αγ.Γλυκερίας (6 – 21 ) .  Οι είσοδοι του σταθμού  χωροθετούνται στο νότιο πεζοδρόμιο  της Λ.Γαλατσίου  - Πρωτοπαπαδάκη  και εκατέρωθεν του άξονα Βέικου –Αγ.Γλυκερίας.                                                            
---Ο  3Ος σταθμός `` Κυψέλη ``στη πλ.Κυψέλης

Πέραν αυτών ,η μελέτη προβλέπει έργα που ενδιαφέρουν-επηρεάζουν την πόλη :

--- Δύο ενδιάμεσα και τερματικά φρεάτια( ΕΥΔΑΠ ,Βέικου – πλυντήριο – συν τήρηση) …ΠΑΡΝΗΘΟΣ

---  Φρέατα αερισμού σταθμών ( 2 φρέατα ανά σταθμό χωροθετούνται εκτός και εκατέρωθεν  του κεντρικού  σώματος των σταθμών Άλσος Βέικου και Γαλάτσι.

---  Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης με μηχανήματα ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ ) διπλής τροχιάς  καθαρού μήκους 10134,6 περίπου, 58,5 μ. μετά το τέλος του φρέατος Βέικου-πλυντήριο– συντήρηση, στη περιοχή του Άλσους Βέικου  έως το φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη… εκτός των σταθμών και των τμημάτων  όπου θα γίνει υπόγεια  διάνοιξη  με συμβατικά μηχανικά μέσα.

---Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης  με συμβατικά μηχανικά μέσα διπλής τροχιάς DTT μήκους  181,5 μ.  και ικανού μεγέθους  για την διέλευση  του  ΤΒΜ  εντός αυτής.

---  Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης  με συμβατικά μηχανικά μέσα τριπλής τροχιάς  ( ΤΤΤ ) συνολικού μήκους  665,5 μ.περίπου   και το πρώτο τμήμα έχει μήκος 294,8 μ. και χωροθετείται κάτω  από την λεωφόρο Βέικου  από την αρχή του έργου  έως φρέαρ Βέικου – πλυντήριο – συντήρηση

---  Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης  με συμβατικά μηχανικά μέσα  μεταβαλλόμενης διατομής  μήκους  58,5 μ. κάτω από την Λ.Βέικου  μετά το φρέαρ  Βέικου – πλυντήριο – συντήρηση

---  Δύο υπόγειoυς επίσταθμους  πίσω από κάθε τερματικό σταθμό ως εξής :                                                   *… Επίσταθμος Βέικου μήκους 465 μ. περίπου από τον σταθμό Άλσος Βέικου  έως το φρέαρ  Βέικου – πλυντήριο  -συντήρηση .                                                                                                                                                        Η χάραξη του επίσταθμου  Βέικου λαμβάνει  υπόψη  την μελλοντική επέκταση  της γραμμής 4 ( τμήμα ‘Ε προς Περισσό )….

*    Ένα υπόγειο χώρο εναπόθεσης ,συντήρησης και καθαρισμού  συρμών στη Λεωφόρο Βέικου  που αρχίζει από το φρέαρ  Βέικου – πλυντήριο – συντήρηση έως την αρχή του έργου μήκους 504,5 μ.περίπου

   Για την απόθεση των προιόντων  εκσκαφής  η ανωτέρω ποσότητα χωματισμών μπορεί να  αποτεθούν σε ανενεργά  λατομεία της περιφέρειας Αττικής (. 3 – 6 ).Η αποκατάσταση των λατομείων  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ειδική μελέτη  μορφολογικής και βλαστικής αποκατάστασης .Η διαχείριση των αντλούμενων από τις υπόγειες εκσκαφές υδάτων  προβλέπεται  η διάθεσή τους στην ΕΥΔΑΠ

Από την αρχή των έργων έως  τον σταθμό Άλσος Βέικου χωροθετείται ο πρώτος επισταθμόςτου έργου.(στην αρχή του έργου  από χ.θ. 9 +  7674,193 έως Χ.Θ.  10 + 278,65)  γίνεται απόθεση έως  8 συρμών .                                                                                                                                       εκτός σήραγγας και πάνω στην νησίδα της Λ.Βέικου χωροθετείται το τερματικό φρέαρ ΕΥΔΑΠ  στην Χ.Θ., 9 + 79…..                                                                                                                                                      Το πρώτο τμήμα αφορά σήραγγα τριπλής τροχιάς  μήκους  295 μ.  η οποία προβλέπεται να κατασκευασθεί  υπόγεια με συμβατικά μηχανικά μέσα ( μέθοδος ΝΑΤΜ ) κάτω από την Λ. Βέικου  προς την πλευρά του πάρκου.Στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται απόθεση  5 συρμών……….. Ξεκινάει το δεύτερο τμήμα του  επίσταθμου στο οποίο  περιλαμβάνεται το φρέαρ ( από  Χ.Θ. 107….) όπου θα  κατασκευασθεί ……… Στο φρέαρ εκτός από την απόθεση των 2 συρμών  συνεχίζεται στις τροχιές….. όπου προβλέπεται η εγκατάσταση πλυντήριου  των συρμών .

Τρόπος χρηματοδότησης: Έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ  2014 – 2020   και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  ΥΜΕΠΕΡΑΑ ( Υποδομές ,μεταφορές , περιβάλλον, αειφόρος ανάπτυξη ). Εντύπωση προκαλεί ότι δεν αναφέρεται η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων.

               Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

  Ο Γενικός Γραμματέας                         ο Πρόεδρος

 

  Ηλίας Ανδριόπουλος                       Ίκαρος Πετρόπουλος

   

 

 


Καταχωρήθηκε στις Τρίτη, 2 Μαΐου 2017  
Επιστροφή     

Είσοδος Εγγραφή
Copyright 2010 by G-magazine