Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου για θέματα Παιδείας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου για θέματα Παιδείας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου την 09η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συνεδρίαση στο παρακάτμοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1o Συζήτηση για τα θέματα Παιδείας. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

Οι Πρόεδροι των
Σχολικών Επιτροπών
κ. Ιωάννης Σκληράκης
κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ