Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Νέα > Συμμετοχή μαθητών του Γαλατσίου σε δημιουργία graffiti

Συμμετοχή μαθητών του Γαλατσίου σε δημιουργία graffiti

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Συμμετοχή των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Γαλατσίου σε δράση δημιουργίας graffiti με θέμα την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Ο Δήμος Γαλατσίου και συγκεκριμένα το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και το Τμήμα Παιδείας με γνώμονα την υποστήριξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως την ενασχόληση του μαθητικού πληθυσμού με το ζήτημα της έμφυλης διάκρισης μεταξύ των γυναικών και των ανδρών οργανώνει δράση για τη δημιουργία έργου graffiti στο χώρο των σχολείων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Καλούμε, λοιπόν, τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων (σχολεία Γενικής εκπαίδευσης και σχολεία Επαγγελματικής εκπαίδευσης) του δήμου μας να λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική δράση που οργανώνουμε μέσω της συμμετοχής τους στη δημιουργία ενός έργου graffiti σε κάθε σχολείο, το οποίο θα κινείται στο θεματικό άξονα της καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων. Η έμφυλη διάκριση αφορά προκαταλήψεις ή συμπεριφορές διάκρισης σχετικά με το φύλο ενός ατόμου. Ο τοίχος του σχολείου τους θα αποτελέσει έναν προνομιακό καμβά για να στείλει η μαθητική κοινότητα το μήνυμα της άρσης της διακριτικής συμπεριφοράς με παρονομαστή τις άνισες σχέσεις εξουσίας των φύλων.

Στόχοι της δράσης είναι: α) η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού του δήμου μας για τα ζητήματα ισότητας των φύλων και β) η ευρύτερη διάχυση του μηνύματος της καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων, αφού το έργο θα παραμείνει για καιρό στον τοίχο να εκφράζει το μήνυμα που στέλνει μέσω αυτού η νέα γενιά.

Τα έργα θα αποτυπωθούν σε σημείο/σε τοίχο εντός του κτηρίου ή στον προαύλιο χώρο που θα υποδείξει το κάθε σχολείο σύμφωνα με τη λειτουργικότητα του χώρου του. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη πως για την αποτύπωση του graffiti στα εν λόγω σημεία δεν θα πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων μαθητών/τριών (π.χ. να αποφευχθεί η χρήση σκαλωσιάς, σκάλας).

Τα απαραίτητα υλικά και την υλικοτεχνική υποδομή στους/στις μαθητές/τριες για την ολοκλήρωση του έργου τους θα τα προσφέρει ο Δήμος Γαλατσίου και κανενός τύπου επιβάρυνση δε θα χρεωθεί στο σχολείο ή στον/στην συμμετέχοντα/ουσα μαθητή/τρια ή στους συμμετέχοντες μαθητές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου τους παρακαλούμε να αποστείλουν ηλεκτρονικά το προσχέδιο του προτεινόμενου έργου graffiti αυστηρά έως Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου: 210-2222011, ky@galatsi.gr ή με το Γραφείο Παιδείας Δήμου Γαλατσίου: 210-2143415, grafeiopaideias@galatsi.gr .