Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμού του Δήμου Γαλατσίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμού του Δήμου Γαλατσίου

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές νηπίων και βρεφών για τους
Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου για το σχολικό έτος
2021-2022, θα γίνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 10
Μαΐου και λήγουν  31 Μαΐου 2021, ώρα 00:00μ.μ.

Αυτό είναι το link για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις:

http://pstathmoi.publicota.gr/galatsi/

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ
2021-2022,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017)  :

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου ξεκινούν την 10η Μαΐου 2021 ώρα 07:00 π.μ. και
λήγουν την 31η Μαΐου 2021 ώρα 00:00μ.μ.

Στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται :

Α΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97   210/2917080
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 Β΄ Παιδικός Σταθμός : Ζήνωνος 4Α                               210/2913511
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 Γ΄ Παιδικός Σταθμός : Αρχιμήδους 2                            
210/2918722
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 Δ΄ Παιδικός Σταθμός : Κουντουριώτου 96                 210/2923040
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : Χρ. Τζαβέλα 10                                      
210/2925294
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αχιλλέως 3                   210/2934663
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
τα  βρέφη που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τον
18ο μήνα

Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1                         210/2916176
Tα  νήπια που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τα
2,5 έτη μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και
τα βρέφη που έχουν συμπληρώσει (από 01/09/2021 έως 30/09/2021) τον
6ο μήνα

•       Δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι  γονείς εργαζόμενοι ή άνεργοι,
δημότες και κάτοικοι  ή κάτοικοι μόνο του Δήμου Γαλατσίου.

       (Επίσης δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο
Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή
εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία
αιτιολογείται ειδικά σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.)