Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Καταγγελία Γαλατσιωτών για το αυθαίρετο εκκλησάκι στο Άλσος

Καταγγελία Γαλατσιωτών για το αυθαίρετο εκκλησάκι στο Άλσος

ΠΡΟΣ                                                                                                                                                                        ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔOΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
υπόψη προϊσταμένου και αναπληρωτή κ. Γ. Καρούντζο και υπαλλήλους κ.κ. Β. Βενάκη και Α. Μπούρα- Λ. Ηρακλείου  139 ΤΚ 14231

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ /Σ.Ε.Ν.Π.Ε.Δ.Κ.
Λ. Μεσογείων 119  ΤΚ 11526

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μεσογείων 239 & Παρίτση 145, ΤΚ 154 51, Ν. Ψυχικό

Α.Τ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ήρας 2Α,  Γαλάτσι 11147

ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ     Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους Γαλάτσι ΤΚ 11146

Θέμα : Παράνομη εγκατάσταση τσιμεντένιας εξέδρας  στο Άλσος Β. Παπαδιονυσίου  (Βεϊκου) και τοποθέτηση επάνω σε αυτή  Ναΐσκου. Άμεση  ανάγκη απομάκρυνσής της και επαναφοράς του δημόσιου χώρου στην προτέρα κατάσταση.

Αξιότιμοι κυρίες, κύριοι

Ως Έλληνες πολίτες, κάτοικοι Γαλατσίου και ευρύτερης περιοχής, απευθυνόμαστε στις υπηρεσίες  σας , για να καταθέσουμε τη διαμαρτυρία μας για το χειρισμό που έχει η υπόθεση του παραπάνω θέματος και να σας ζητήσουμε  στο πλαίσιο των καθηκόντων σας να ενεργήσετε άμεσα όπως επιτάσσουν   οι  θεσπισμένοι κανόνες της συντεταγμένης πολιτείας μας, προκειμένου να επέλθει η ομαλότητα στον τοπικό δημόσιο βίο.

Συγκεκριμένα:            

Α.  Στις  19 – 20/1/21  ημέρα χιονόπτωσης και μηδενικής κυκλοφορίας, εντός του άλσους Β. Παπαδιονυσίου ( Βεϊκου ) , ο Δήμος Γαλατσίου  κατασκεύασε ευμεγέθη   τσιμεντένια εξέδρα  και τοποθέτησε πάνω σε αυτή προκατασκευασμένο κτίσμα  που δηλώθηκε ως αποθήκη και κατά δήλωση της Δημοτικής αρχής που προορίζεται για ναΐσκος   .  Για την ενέργεια αυτή προφανώς χρησιμοποιήθηκαν  βαριά μηχανήματα ( μπετονιέρες –  σκαπτικά  κ.λ.π. ) που έχουν  προκαλέσει  ορατές  πληγές στο προστατευόμενο περιβάλλον του Άλσους .

Β. Είναι σε όλους  γνωστό  ότι το άλσος Β. Παπαδιονυσίου ( τ. Βεϊκου ) αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος της περιοχής Τουρκοβουνίων – Αττικού  Άλσους  προσδιορίζεται  ως Αστικό  Μητροπολιτικό Πάρκο Αττικής και  προστατεύεται διαχειρίζεται ως δασική – αναδασωτέα έκταση και  συνεπώς  η ενέργεια  αυτή του Δήμου αποτελεί πράξη κατάφωρα παράνομη. Επιπλέον, το προκάτ κτίσμα που τοποθετήθηκε είναι κακαίσθητο, αλλοιώνει την αισθητική  του φυσικού τοπίου και προσβάλλει ακόμη και το θρησκευτικό  αίσθημα, πόσο μάλλον όταν απέναντι ακριβώς από το άλσος υπάρχει ο βυζαντινός ναός της Ομορφοκκλησιάς, στην επισκεψιμότητα  του οποίου θα μπορούσε να συμβάλλει η δημοτική αρχή, αντί να χρησιμοποιεί το θρησκευτικό αίσθημα ως πρόσχημα για την παρανομία στην οποία προέβη.  Πρόσχημα αίολο, υποκρύπτων άλλες σκοπιμότητες, εφόσον ο Δήμος Γαλατσίου διαθέτει επαρκή αριθμό εκκλησιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων του.

Γ. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αυτάρεσκα παραδεχθεί,  ότι όντως είναι παράνομη ενέργεια , σε συνεχόμενες δε συνεδριάσεις αλλά και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου  δηλώνει εμφαντικά  ότι την παρανομία θα τη νομιμοποιήσει (!!).

 Δ. Την παράνομη πράξη καταγγείλαμε  στις υπηρεσίες σας, ιδιαίτερα δε μετά  την από 21/1/21 αίτησή μας προς τη << Διεύθυνση της υπηρεσίας δόμησης>>  του Δήμου Ν. Ιωνίας.  Περιμέναμε ότι  η  υπηρεσία σας  θα  επιληφθεί της παρανομίας και θα ξεκινούσαν  οι διαδικασίες αποκατάστασης του χώρου στην προηγούμενη κατάσταση και στην   απομάκρυνση του Ναΐσκου.  Εκτιμούσαμε ότι ήταν χρέος δημόσιας υπηρεσίας, προκειμένου  να εμπεδωθεί κλίμα νομιμότητας.

Ε. Δυστυχώς την αίτησή μας ακολούθησε περίοδος σιωπής, έως ότου κατόπιν  οχλήσεών μας,    με  το υπ αριθ. 647/21 655/21.2126/21  έγγραφο της εν λόγω Διεύθυνσης,  την  1/4/21, πληροφορηθήκαμε ότι  είχε ενημερώσει  τον Δήμο Γαλατσίου ( Γραφείο Δημάρχου ) ότι: <<τεχνικός υπάλληλος  μετέβη  στο Άλσος  στις 18/3/21 αλλά δεν κατέστη  δυνατή   η είσοδος του στο χώρο, διότι και οι δύο  είσοδοι  του Άλσους  ευρέθησαν κλειστές >>.
Με μεγάλη  απορία  σημειώνουμε ότι ακόμη και με κλειστό το Άλσος ,η είσοδος του ελεγκτή υπαλλήλου  ήταν εφικτή , είτε καλώντας τον φύλακα πίσω από την κλειστή  πόρτα, είτε  επικοινωνώντας με  τον Δήμαρχο ή τον πρόεδρο του αρμόδιου οργανισμού, είτε τέλος επικοινωνώντας με τα γραφεία τους,  δεδομένων των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας  και   της  μικρής απόστασης μεταξύ του Άλσους και του   Δημαρχείου  Γαλατσίου.

  ΣΤ. Από το παραπάνω έγγραφο πληροφορηθήκαμε ότι   ζητήθηκε  από τον Δήμο Γαλατσίου   < < να μεριμνήσει για την πρόσβαση  στο χώρο του Άλσους  στις 22/4/21>>, δηλαδή  21 ημέρες αργότερα (!) .

Ζ.  Κι ενώ αναμέναμε τον <<  έλεγχο της νομιμότητας >> από την ίδια  υπηρεσία στις 22/4/21 , με νεότερο έγγραφό της  3893/20.4.21 πληροφορηθήκαμε ότι μεταθέσατε την ημερομηνία  του ελέγχου στις 26/5/21 , δηλαδή   34 ημέρες αργότερα ( !!!) ,δηλαδή  μετά  τέσσερες και πλέον μήνες από το συμβάν .Επίσης μεγάλη απορία προκαλεί  η σημείωση ότι η ημερομηνία θα τηρηθεί:  << υπό την αίρεση  τυχόν περαιτέρω  περιοριστικών μέτρων>> (!!!)                                                                                                                                                                                    Η.  Αξιοσημείωτο είναι ότι και με τα δύο έγγραφά της, η υπηρεσία σας. καλεί τον Δήμο Γαλατσίου όπως τις ημερομηνίες αυτοψίας   να έχει  <<τυχόν οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής>>, όταν είναι γνωστό ότι  στην περιοχή του Άλσους δεν χωρούν  οικοδομικές άδειες, ούτε σχέδια .

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

 Επειδή  η τήρηση της νομιμότητας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Δημοκρατίας.

Επειδή  παράνομες πράξεις και δη από τους  << φύσει – θέσει >> ταγμένους  στην υπεράσπιση της νομιμότητας δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Επειδή η προσπάθεια νομιμοποίησης  παράνομης πράξης  (προφανώς με  τη συνδρομή  κομματικών – θρησκευτικών παραγόντων) απάδει σε λειτουργούς και παράγοντες ευνομούμενης πολιτείας.

Επειδή  ο παραγοντισμός και ο κομματισμός  είναι η μεγάλη πληγή  του Δημόσιου βίου και  έχουν καθηλώσει τη χώρα μας.

Επειδή το διάστημα που έχει μεσολαβήσει   από τις 20/1/21 είναι αδικαιολόγητο ,   απάδουν δε προς τη σοβαρότητα  τα  επιχειρήματα << κλειστές οι δύο είσοδοι του Άλσους >> ,   << υπό την αίρεση  τυχόν περαιτέρω  περιοριστικών μέτρων  προς αποφυγή  μετάδοσης  του κορονοϊού COVID 19 >>, καθόσον δηλώνουν διάθεση  παράκαμψης εκτέλεσης καθήκοντος.

Επειδή είναι αδιανόητη οποιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίησης  της παράνομης εγκατάστασης,  ακόμη και διά της επιβολής προστίμου ( γνωστής μεθόδου νομιμοποίησης παρανομιών ), πόσο μάλλον όταν η παρανομία διαπράχτηκε από  τη Δημοτική αρχή.

Επειδή  η υπεράσπιση των ισχυόντων θεσπισμένων κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος είναι  χρέος κάθε ενεργού πολίτη και δεν  προτιθέμεθα να παρακολουθούμε απαθείς  μη πράξεις – ενέργειες  των υπηρεσιών σας, τόσο απαραίτητων για την  εμπέδωση κλίματος νομιμότητας στην περιοχή.

Σας καλούμε, όπως  στο πλαίσιο των καθηκόντων σας  να κινήσετε άμεσα τις διαδικασίες για την απομάκρυνση της παράνομης εγκατάστασης  και  την επικράτηση της νομιμότητας. Τελούμε σε αναμονή.

Γαλάτσι 10 Μαΐου 2021

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΜΑΝΟΣ  –  ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΔΙΟΪΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΡΑΝΙΑ – ΚΑΡΑΒΑ ΚΟΥΛΑ

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΘΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  –  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

 ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ – ΠΙΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΡΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΣΚΑΝΔΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΙΤΣΑ