Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Δήμος Γαλατσίου: Μείωση 50% των Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες

Δήμος Γαλατσίου: Μείωση 50% των Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες

Κατόπιν  της υπ’ αριθ. 403/2018  Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου, που αφορά την τροποποίηση της 501/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών αποφάσισε την μείωση κατά 50% (πενήντα τις εκατό) των Δημοτικών Τελών αποδίδεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 6000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια. Από το εισόδημα θα αφαιρούνται τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.

Σε άτομα με προστατευόμενο μέλος με αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια. Από το εισόδημα θα αφαιρούνται τα πάσης φύσεως προνοϊακά επιδόματα.

Σε οικονομικά αδύναμους- απόρους όπως ορίζεται στη με Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ 25132, ΦΕΚ 908/4.4.2016 Υ

Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 16.000€ , εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

Σε πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 17.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.500€ από το 5ο παιδί και άνω εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη , ανεξάρτητα αν διαθέτουν την ιδιότητα του πολυτέκνου. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια. Σε μακροχρόνια άνεργους με 12μηνη συνεχή ανεργία και  με οικογενειακό εισόδημα   μέχρι 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε τέκνο ή προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

Σε μονογονεϊκές οικογένειες με ένα τέκνο  οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000€, προσαυξανόμενο κατά 2000€ για κάθε επιπλέον τέκνο ή προστατευόμενο μέλος. Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α’ βαθμού συγγένειας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο οποίος διαβιεί με την οικογένεια.

Για την πλήρη Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη θα λαμβάνεται  εξατομικευμένη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο

  • Όλοι οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι που έχουν απαλλαγή και μείωση Δημοτικών Τελών κατά 50% υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε έτος το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και το Ε1  . Σε  αντίθετη περίπτωση  ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην άρση της μείωσης ή απαλλαγής  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  • Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή μη δήλωσης άμεσα οποιασδήποτε αλλαγής που έχει προκύψει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο, το όφελος του της τελευταίας πενταετίας με τις προσαυξήσεις.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Μείωση ή την Απαλλαγή των Δημοτικών Τελών, έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς επίσης για  πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου μας ,  στο τηλ: 2102143405 (κα. Πάζιου)