Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου για το μετρό

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου για το μετρό

Προς

τον κ. Δήμαρχο Γαλατσίου

την κα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το κυκλοφοριακό στο Δήμο Γαλατσίου ενόψει έργων Μετρό.

Μπήκαμε στο 2019 και μέσα στη χρονιά, με βάση τα χρονοδιαγράμματα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, προβλέπεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 στο Δήμο μας. Την περίοδο της κατασκευής αυτού του τόσο σημαντικού για όλο το Λεκανοπέδιο έργου, τουλάχιστον 3 χρόνια,  προβλέπονται εκτεταμένες τόσο σε έκταση όσο και σε διάρκεια κυκλοφοριακές εκτροπές και διαρρυθμίσεις, εντελώς απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών.

Οι καθυστερήσεις που υπέστησαν από τα μποτιλιαρίσματα οι Γαλατσιώτες και όλοι οι διερχόμενοι κατά τη διάρκεια των γιορτών λόγω της αυξημένης εμπορικής κίνησης των ημερών, θέτουν, έστω συνειρμικά αλλά και εξ αντικειμένου, το θέμα της σοβαρότητας των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην πόλη μας σε όλη την επικείμενη μακρά περίοδο εκτέλεσης των έργων του Μετρό.

Το Μετρό στο Γαλάτσι αναπτύσσεται κατά μήκος του άξονα Λ. Βεΐκου – Αγ. Γλυκερίας. Δηλαδή κατά μήκος της μεγαλύτερης από τις δύο κύριες συλλεκτήριες αρτηρίες της τοπικής και ταυτόχρονα εξυπηρέτησης της διαμπερούς κυκλοφορίας. Χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε σοβαρή και μεγάλης διάρκειας κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Λ. Βεΐκου και Λ. Γαλατσίου έχει λίγο – πολύ αντίστοιχες επιπτώσεις στην όλη κυκλοφορία βαθιά μέσα στον οικιστικό ιστό του Δήμου. Σε αυτό συμβάλλουν αποφασιστικά η όλη του, ιστορικά προβληματική, πολεοδόμηση, σε συνδυασμό με: α) την κεντρική θέση του στο Λεκανοπέδιο που σημαίνει μεγάλη διαμπερή κυκλοφορία, β) την τοπογραφία της περιοχής και γ) με την απουσία σοβαρών, από πλευράς κυκλοφοριακής ικανότητας, παρακαμπτήριων αξόνων.

Από αυτή την άποψη, για τη Λαϊκή Συσπείρωση οι κυκλοφοριακές μελέτες της περιόδου εκτέλεσης των έργων δεν είναι ανεκτό να διέπονται από ενδεχόμενες λογικές συμπιεσμένου κόστους, με μοναδική φροντίδα την ασφαλή παράκαμψη των εργοταξιακών χώρων κατά μήκος του έργου και την διευθέτηση των αντίστοιχων ισόπεδων κόμβων. Από εκεί δε και πέρα να μην ασχολούνται με το υπόλοιπο Γαλάτσι στο οποίο «γαία πυρί μειχθήτω». Η θέση μας είναι ότι στα πλαίσια των εργολαβιών του Μετρό απαιτείται να συνταχθούν ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές μελέτες που να καλύπτουν το σύνολο της έκτασης του Δήμου. Θα πρέπει επιστημονικά και ολοκληρωμένα να εκτιμούν τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από την εκτέλεση των έργων στο σύνολο του Δήμου προτείνοντας και τις αντίστοιχες λύσεις τουλάχιστον άμβλυνσης του προβλήματος για όλη την περίοδο εκτέλεσης των έργων. Θα πρέπει να συνταχθούν λαμβάνοντας υπόψη πέραν της ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών για τους επαγγελματίες και εμπόρους και συνολικά για την όλη κοινωνική και οικονομική ζωή στο Δήμο μας.

Καλούμε το λαό του Γαλατσίου να βάλει στον στόχαστρο των διεκδικήσεών του για βελτίωση των όρων ζωής του και την εκπόνηση ολοκληρωμένων για το σύνολο του Δήμου κυκλοφοριακών μελετών για την περίοδο εκτέλεσης των έργων του Μετρό. Μακριά από τους στόχους των ομίλων να αποκομίσουν πρόσθετα υπερκέρδη σε βάρος της ζωής μας. Μακριά από τις συστημικές – κυβερνητικές επιδιώξεις εξυπηρέτησης των στόχων των του μεγάλου κεφαλαίου του να συμβιβαζόμαστε διαρκώς και με λιγότερες απαιτήσεις, που συστηματικά καλλιεργούνται, και από όλους τους κομματικούς και αυτοδιοικητικούς εκφραστές τους.

Ο Γαλατσιώτικος λαός στους σκληρούς αγώνες που καλείται να δώσει τα επόμενα χρόνια έχει ανάγκη μια δημοτική αρχή συμπαραστάτη και μπροστάρη σε αυτούς. Δημοτική αρχή με πρόγραμμα και λογική σύγκρουσης για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού και όχι συμβιβασμού, υποταγής και «περάσματος» στο λαό όλων των στόχων του «μεταμνημονιακού» διαρκούς μνημονίου του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος και των πολιτικών δυνάμεων που το υπηρετούν.