Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Ανακοίνωση για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Γαλατσίου

Ανακοίνωση για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Γαλατσίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-2022, αποκλειστικά για μαθητές ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του Δήμου και λαμβάνοντας πάντα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID-19.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς, που θέλουν να προσφέρουν στον ελεύθερο χρόνο τους, να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-2055328 και 213-2055407.

Η προσφορά σας είναι σημαντική !

         Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

                                                                                                                      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                       ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ