Φορτώνει

wait a moment

G magazine > Η σύνταξη επιλέγει > Έως 30 Απριλίου 2021 παρατείνεται η λειτουργία των παράλληλων λαϊκών αγορών

Έως 30 Απριλίου 2021 παρατείνεται η λειτουργία των παράλληλων λαϊκών αγορών

Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι έως και τις 30 Απριλίου 2021, βάσει
του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με Α.Π.: 18253/11-01-2021,
η λαϊκή αγορά ημέρας Τρίτης του Δήμου θα λειτουργεί ως παράλληλη αγορά
στις οδούς Καραϊσκάκη και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η λαϊκή της Πέμπτης
θα λειτουργεί ως παράλληλη αγορά στις οδούς Κουντουριώτου και Πλάτωνος.

Η εν λόγω παράλληλη αγορά, γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι
κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής
πρόσβαση των καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην
υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΚΥΑ (ΦΕΚ 30/Β/08-01-2021), για τα έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

https://www.galatsi.gov.gr/23397-2/